پارت 1: کجا زندگی میکنی،خونه

پارت 1: کجا زندگی میکنی،خونه یا ارتمان؟ *امکاناتش مثه مغازه؟ *دوس داری خونتو؟ * در مورد تاریخ قبلا مطالعه کردی؟ * تا حالا موزهرفتی؟ *آخرین باری که خندیدی کی بوده؟ * بنظرت مهمه که تو و دوستت باهم به یه موضوع بخندید؟ *می تونی افراد رو بخندونی؟ ]فیلم کمدی نگاه میکنی؟
پارت 2 یه جای شلوغ که بودی رو توصیف کن، کی ، با کی ، چیکار میکردی ، چه حسی داشتی؟
پارت 3 دوس داری جای شلوغ باشی؟ *چرا بعضیها جای شلوغو دوس دارن؟ *چرا رفتار افراد در جاهای شلوغ عوض میشه؟ *چه عواملی رو رفتار افراد تاثیر میذاره جاهای شلوغ؟ *کشورت جاهای شلوغ داره؟ چرا شهرها شلوغ میشن؟ * در اینده بازم شلوغتر میشن؟
ممنون از سایت خوب و بسیار کاربردیتون