نمره آزمون

سلام
نتیجه امتحان ۲۴ اگوست اکادمیک بنده:

نتایج آزمون آیلتس شما:

Listening 7.5
Writing 6.5
Reading 8
Speaking 7
Overall 7.5

این پیامک فاقد ارزش قانونی و رسمی است .
(آیلتس عصر دین و دانش).

که البته من برای رایتینگ اعتراض زدم و تغییر نکرد متاسفانه‌.

من از شاگردای استاد مدبری نبودم و از طریق دوستان با ایشون و این گروه اشنا شدم . واقعا ممنونم ازشون به خاطر فراهم کردن چنین محیط آموزنده و فعالی 🙏🌺