نمره آزمون آیلتس

سلام دوستان.
من تو‌ دوره ۸۵ کلاس‌های استاد طباطبایی شرکت کردم.

روز ۶ مهر امتحان کتبی داشتم و دو روز قبلش امتحان اسپیکینگ. امروز نمره‌ام اومد:

نتایج آزمون آیلتس شما:

Listening 7.5
Writing 7
Reading 8.5
Speaking 7.5
Overall 7.5

این پیامک فاقد ارزش قانونی و رسمی است .
(آیلتس عصر دین و دانش)

www.ieltsadd.ir