نتایج آزمون

سلام ،من از دانشجويان استاد رسايي مقدم بودم، از راهنمايي ارزشمند ايشان و استاد طباطبائي فر عزيز تشكر مي كنم. من براي گرفتن نمره آيلتس دو ماه فرصت داشتم و چون شاغل بودم تو اين مدت روزي ٤ تا ٥ ساعت مطالعه داشتم.
تشكر مي كنم از استاد مدبري گرانقدر، همه سؤالات اسپيكينگ از پيش بيني هاي سايت ايشان بود.
ممنون و سپاسگزارم.