سوالات رایتینگ

سوالات رایتینگ آزمون آکادمیک و  جنرال ۱۷ آگوست

آکادمیک :

تسک ۱:

تیبل بود که میزان مصرف آب در ۶ کشور رو در ۳ قسمت نشون میداد.

تسک ۲:

آموزش در زندان برای مجرمین میتونه در کاهش نرخ جرم موثر باشه.آیا موافقید یا مخالف؟

جنرال :

تسک ۱:

دقیق یادم نیست.
یه نامه به دوستتون که پدر و مادرش میخوان بیان شهر شما رو ببینن.
کجاها رو توصیه میکنی برن؟
اقامتشون؟
و اینکه کاری که میتونی بکنی براشون رو به دوستت بگو.

پارت ۲:

بعضیا میگن تمرین سخت مهمه بعضیا میگن توانایی های ذاتی مهمتره.
هر دو نظر رو دیسکاس کنید و نظرتون رو