سوالات اسپیکینگ

سلام استاد امروز من اسپیکینگ داشتم
پارت ۱
فول نیم؟
اهل کجایی؟
بچه بودی دوست داشتی بری سینما؟
دوست داری تنها بری سینما یا با دوستات؟
موزیک دوست داری؟
چه نوع موزیکی دوست داری؟
پارت۲
یک زبان جدید که دوست داری یاد بگیری به غیر از انگلیسی رو بگو
چه کمکی بهت میکنه و چه سختی برای تو یادگیری اون زبان داره؟
پارت۳
کسی بین افراد دور تو هست که به ی زبان دیگه صحبت کنه؟
فک میکنی مهمه ی زبان جدید یاد بگیرند مردم؟
دوزبانه بودن برای چه کسایی مهمه؟
یادگیری زبان به بچه ها چه کمکی میکنه؟
بنظرت اگه ی زبان واحد مثله انگلیسی باشه و همه به اون زبان صحبت کنن،خوبه؟
آیا این روش معایبی هم بنظرت داره؟