سوالات اسپیکینگ آیلتس

سلام
من الان عصر دین و دانش با آقای ایروانی اسپیکینگ داشتم
هیچ واکنش خاصی نسبت به جواب های من نمیدادن.

تسک۱:

کجا زندگی میکنی؟
چی اذیتت میکنه راجع به محل زندگیت؟
برنامه ای داری عوض کنی شهرتو؟
شلوار جین میپوشی؟
چرا جین محبوبه تو دنیا؟
مدرسه میرفتی هم جین میپوشیدی؟

پارت 2:

یه چیزی که از کسی قرض گرفتی

پارت 3:

مردم وقتی چیزی قرض میگیرن باید اجازه بگیرن؟
به نظرت باید وسیله های ارزشمند رو هم قرض داد؟
نظرت در مورد اینکه بعضی از کمپانی ها از ایده های بقیه استفاده میکنن چیه؟
نظرت در مورد دانلود غیرقانونی موزیک چیه؟