سوالات اسپیکینگ آیلتس من

عصر دین و دانش – آقای رفیعی

قسمت ۱:
راجع به خونه ت بگو کجا زندگی میکنی؟
کدوم قسمت خونه رو بیشتر دوست داری؟
چند وقته که اونجا ساکنین ؟ چرا؟

ایا از دیگران کتاب قرض میگیری؟ چرا؟
آیا از دیگران پول قرض میگیری؟ چرا؟
اگه کسی بخواد موبایلت رو قرض بگیره اکی ای؟
آیا به street market میری ؟
آیا متداوله توی کشورتون؟
اگر به یه کشور دیگه سفر کنی به این بازار ها هم میری؟
چرا بعضیا این بازارا رو بیشتر از مغازه ها دوست دارن؟

قسمت ۲:
یه بچه ای رو توصیف کن که باعث شد بخندی.
چطور و کجا و کی بود و چرا خندیدی؟

قسمت ۳:
آیا بچه ها وقتی با خودشون هستن خوشحال و سرگرمن؟
فک میکنی چرا بچه ها بلدن که فان داشته باشن و از نظر روانشناسی چه اتفاقی میفته که فک میکنی بعدا این طوری نیست؟
آیا دوران کودکی از نظرت بهترین و فان ترین دوران زندگیه ؟ چرا لزوما بهترین دوران نیست ؟
فک میکنی پدر مادرها بچه ها رو آزاد تر میذارن این روزا؟ اجباره یا انتخابه ؟
آیا میتونه نکات منفی داشته باشه این قضیه ؟ چیا مثلا؟