سوالات اسپیکینگ آزمون من

سلام استاد مدبري، ٣١ جولاي با آقاي دارابي سنتر عصر دين و دانش امتحان داشتم،

آيا براي مدت طولاني جايي زندگي كردي؟
آيا محل زندگيت رو دوست داري؟
مردم كشورت چاي دوست دارند؟
آيا بيرون براي صرف چاي يا قهوه مي ري؟ آخرين بار كي رفتي؟
منزل براي پذيرايي چاي استفاده مي كني يا قهوه؟
جاي شلوغ رو دوست داري؟
آخرين باري كه جاي شلوغ رفتي كجا بود؟

پارت ٢
چيزي رو كه پيدا كردي و به فرد مورد نظر رسوندي؟

پارت ٣
چيزي كه پيدا مي كني چكار مي كني؟
اصولا چه چيزهايي رو پيدا مي كني؟
پدر و مادر ها چه نقشي مي تونن داشته باشند در اينكه بچه ها چيزي كه پيدا كنند بر گردونند؟
چه افرادي بيشتر چيزهاي مختلف پيدا مي كنن؟
مردم اصولا چه چيزهايي رو جمع آوري مي كنن؟
چرا بعضي ها علاقه به جمع كردن أشياء دارند؟
مردم گذشته چه چيزهايي رو جمع آوري مي كردند؟

همه سؤالات از پيشبيني هاي شما بود.

با تشكر فراوان از از شما استاد عزيز🌻🌹