سوالات اسپیکینگ آزمون من

سلام من یه ساعت پیش اسپیکینگ دادم دین و دانش با آقای دارابی
بسیار بسیار خوش برخورد بودن و همه چی دوستانه بود

پارت۱:

چند وقته جایی که هستی زندگی میکنی
چه چیزاییشو دوس داری
دوس داری چه تغییری توش ببینی
بعد رفتن سراغ خواب
چقدر میخوابی
به نظرت باید بیشتر بخوابی
الان کمتر میخوابی نسبت به قبل؟ اگه اره چرا؟
جای شلوغ دوس داری یا خلوت؟
چرا جای شلوغ دوس داری؟
کجاها شلوغن توی شهر؟

بعد پارت ۲:

یه چیزی که پیدا کردی که مال یه نفر دیگه بوده
چی پیدا کردی. کجا و کی. چه حسی داشتی وقتی بهش برگردوندی

پارت ۳ در مورد جمع آوری اشیا:

چه افرادی بیشتر اشیا رو پیدا میکنن؟
افراد چه چیزایی رو گم میکنن؟
چرا یه سری افراد اشیای مختلف رو کالکت میکنن؟
افراد چه چیزایی کالکت میکنن؟
از کجا پیدا میکنن این اشیا رو؟
آیا موزه بهترین مکان برای جمع آوری اشیای قدیمیه؟ چه جاهای دیگه ای هست؟

 

سوالات همه از سایت استاد بود حتما کامل بخونین
فقط یه چیزی. من شنیده بودم حدود یک ربع هست آزمون اسپیکینگ
خودم حس کردم مال من ۱۰ دقیقه هم نشده انگار
البته تعداد سوال زیادی پرسیدن ازم