سوالات آزمون اسپیکینگ من

سلام دوستان، من امروز عصر دین و دانش امتحان اسپیکینگ داشتم
سوالات تا اونجایی که یادمه اینهاست.
پارت ۱: کار میکنی یا تحصیل؟
چیه کارت رو دوست داری؟ چیکار میکنی تو کارت تا تواناییت بیشتر بشه؟
چطور میری سر کار؟
زمان تحصیلت چطور میرفتی مدرسه؟
تو مسیر چی رو از همه بیشتر دوست داشتی؟
هندرایتینگ خوبه؟ چرا خوبه؟
برای چه کسایی مینوسی؟ آیا تو کشورت مردم به هندرایتینگ علاقه دارن؟
پارت ۲: توصیف یک فرد باهوش که میشناسی
پارت ۳: آیا به نظرت افراد باهوش همیشه خوشحال هستن؟
آیا افراد باهوش حسود هستن؟
افراد باهوش از چه طریق هایی میتونن به افراد عادی کمک کنن؟
آیا باهوش بودن نشانه موفقیته؟
آیا افراد با استعداد افراد باهوش دیگه رو دوست دارن؟

 

خیلی ممنون از پیش بینی های عالی استاد عزیز🙏