آزمون آیلتس

سلام. من امروز جواب آزمون آیلتسم را گرفتم. اول از همه، از تمام اعضای گروه تشکر میکنم. چون خیلی چیزا در این بین برای امتحان یاد گرفتم.

در نهایت هم خواستم نمرات ماک و اصلی رو اینجا بیارم تا مقایسه‌ای هم برای دیگران باشه.

ماک۱:

Listening: 8
Reading: 8
Speaking: 6
Writing: 6

ماک ۲:

Listening: 9
Reading: 8
Speaking: 6
Writing: 6

اصلی:

Listening: 7.5
Reading: 7
Speaking: 7
Writing: 6.5