تجربه امتحان آیلتس من

امتحان آیلتس آکادمیک امروز در دین و دانش

#لیسینیگ:

سه تا سکشن بود: یکی اپلای در مورد یه شغل بود که vacancy های مختلف رو بررسی می کردن.
یه مورد هم در مورد برنامه پیاده روی در یه مسیر خاص بود.
مورد آخر در مورد ساختن monument ها بود.

#ریدینگ:

اولی در مورد deep-sea vent ها بود که چطور اینجور جاها که شرایط سخت هست بعضی ارگانیسم ها(تیوب وُرم)  symbiotic relationship دارن با باکتری ها و میتونن دووم بیارن.
متن دوم که سخت هم بود سوالاش در مورد بچه ها و تبلیغات تلویزیون گفته بود.
متن سوم هم در مورد Personality trait بود.

#رایتینگ:

تسک یک : نقشه بال جنوبی یک موزه در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ رو باید باهم مقایسه می کردیم
تسک دو: اینکه موافقید یا مخالف این ایده که بهتره دانشجوها وقتی دانشگاه درس می خونن مستقل زندگی کنن نسبت به حالتی که پیش والدینشون توی خونه باشن و برن دانشگاه و بیان