امتحان اسپیکینگ

سلام،
من امروز امتحان اسپیکینگ دادم

عصر دین و دانش
اگزمینر اقای ایروانی

————
Part1:

Study/Work
Jeans
Coffee/tea

Part 2:

Place for study
————

فقط من یه چیزی میخواستم بگم و اون اینه که بچه ها لطفا اقای ایروانی رو توی گروه انقدر bold نکنین، چون من خودم به محض اینکه اعلام کردن اقای ایروانی هستن سنگ کوب کردم متاسفانه و نتونستم خودمو خوب نشون بدم. به نظرم اینکه بد باشن یا خوب چیزی رو عوض نمیکنه و فقط استرس زیادی میده.

————
من دوره ۷۷ بودم و استاد از شما هم خییلی ممنونم که اینهمه حمایت کردین😊 .