امتحان اسپیکینگ

سلام به همه.

من امروز اسپیکینگ امتحان دادم.

پارت اول:

کار میکنی یا درس میخونی؟
حیوانات حیات وحش چی و دوست داری؟
کدوم حیوون برات جالبه؟
دلت میخواد بری باغ وحش؟

پارت دوم:

یک هدیه ای که به کسی دادی رو توصیف کن که انتخاب هدیه برات سخت بوده.
چرا برات سخت بوده؟
اون فرد چه حسی از دریافتش داشت؟

پارت سوم:

تو کشور شما مردم چه چیزایی به هم هدیه میدن؟
تو کشور شما هدیه های که به زن و مرد میدن یک جوره یا فرق داره؟
هدیه دادن و گرفتن چه تاثیری بر اقتصاد جامعه داره؟
هدیه دادن و گرفتن باعث میشه مردم بیشتر ماتریالیسم بشن یا نه؟

ممنون از استاد، سایت فوق العاده عالیشون و کمک های همیشگیشون.