امتحان اسپیکینگ

سلام استاد محترم

سلام
من از امتحان اسپیکینگ برمیگردم با آقای رفیعی

سکشن ۱:
چند وقته اینجا زندگی میکنی؟ جایی که زندگی میکنی رو دوست داری؟ شبا به اسمان نگاه میکنی؟ به نظرت در روز به اسمان نگاه کردن قشنگتره یا در شب؟

سکشن ۲:
یه شرایطی که بهت تمام حقیقت گفته نشده رو توصیف کن

سکشن ۳:
به نظرت اکیه که دروغ کوچیک بگیم؟
تکنولوژی در زمینه ی شناخت حقیقت و دروغ چقدر کمک کرده ؟
میون صحبت‌هام در سکشن ۳ بارها ازم میپرسید why? How?
یه جا مثلا گفتن دروغ گفتن moral نیست. گفت منظورت چیه moral نیست؟

از استاد مدبری و استاد رسایی مقدم هم تشکر میکنم بابت راهنمایی هاشون