امتحان اسپیکینگ عصر دین و دانش

سلام دوستان من امروز عصر دين و دانش امتحان اسپيكينگ دادم سوالا اين بودن:
پارت يك
درس ميخونى يا كار ميكنى
ايا راحتى كه توى خونه كار كنى؟
اگر قرار بود چيزى رو راجع به كارت يا خونه ات تغيير بدى چي رو تغيير ميدادى.
بعد سوال پرسيد كه كى موزيك گوش ميدى.
سوال پارت دو
راجع به يه قسمت از كشورت كه جالب هست توضيح بده.
پارت سه
مردمى كه تو نقاط مختلف يه كشور زندگى ميكنن چه تفاوت هايي با هم دارند؟
بعد پرسيد از لحاظ مذهبى چه تفاوت هايي دارن با هم.