امتحان اسپیکینگ عصر دین و دانش

سلام. من امروز موسسه عصر دین و دانش با خانم اخوان آزمون داشتم.
سوالات پارت 1:
چقدر وقته اینجایی که هستی زندگی میکنی.
چیو دوس داری در مورد محل زندگیت
چیو دوس داری تغییر بدی در مورد محل زندگیت.
جاهای شلوغ رو دوس داری.
کجای شهرت شلوغه.
آخرین باری که یه جای شلوغ بودی کجا بوده و کی بوده.
پارت 2: موفقیت دوستت.
پارت 3: ادم ها چجوری میتونن به موفقیت برسن توی شغلشون یا توی مدرسه؟
چجوری باید بهشون پاداش داده بشه؟
برای موفقیت شغلی دانش عملی مهم تره یا آکادمیک.