امتحان اسپيكينگ آیلتس

استاد عزيز
جناب مدبري عزيز
من الان امتحان اسپيكينگ دادم خدمت خانم اخوان بودم عصر دين و دانش
دقيقا همون سوالهاي پيش بيني شمارو خوندم و همونا اومد.

مرسي بابت لطف بي دريغتون.
ايشالا هميشه خدا دستتون و بگيره.

🧿🧿🧿🧿🧿

چش نخورين ايشالا.

یه كم خانم اخوان توپارت سه جملات كوتاه كوتاه ميخواست
چون پارت يك و گذاشت زياد حرف بزنم

پارت اول اسپیکینگ

شغلت و چرا انتخابش كردي
درمورد زباله ريختن تو محيط هاي عمومي
چه خسي بهت دست ميده؟
تا حالا كمك كردي به تميز كردن شهرت؟

پارت دو

يه آگهي كه به ياد مياوري؟
پارت سوم
موزيك براي آگهي مناسبه؟
چه راه هايي براي تبليغ وجود داره؟
چرا تبليغات در تلويزيون قدرتمندتره؟
چه آگهي هايي براي بچه ها مفيده و چه اگهي هايي مضره؟