امتحان آیلتس

سلام من ١٨جولاى امتحان دادم:

Reading: 7
Listening: 7
Speaking: 7
Writing: 6
Overall: 7

البته من توقع ٧/٥ داشتم با توجه به همه اذيتايى كه براى استاد مدبرى عزيز داشتم و ازمونايى كه تو خونه ميزدم 🙈 اما خب اين امتحان نصفش به ارامش سرجلسه برميگرده كه من از استرس داشتم ميميردم🙈
همين كه ديگه نياز نيست امتحان بدم منت خداى را عزوجل😂
استاد عزيز ممنونم ازتون بابت راهنمايى هاتون، انرژى مثبتتون 🙏🏼
به همه هم پيشنهاد ميدم كه اصلا اصلا اصلا استرس نداشته باشيد امتحان واقعا اونقدر بزرگ نيست كه بزرگش كردن، پس استرس خود را كنترل كنيد و به حرفاى استاد مدبرى خوب گوش كنيد 😉