آزمون اسپیکینگ

من الان آیلتس تهران مصاحبه داشتم. اگزمینر خانوم بهنوش قاسمی(؟) (یادم رفت) مهربون بودن و لبخند میزدن اما مکث زیاد داشتن نمی‌فهمیدم من دارم کم جواب می‌دم یا نرمالش اینجوریه.

پارت ۱

Where do you come from?
خونه ای که زندگی میکنی توش
چند وقته اونجایی؟

پارت ۲

Game or quiz program on tv

پارت ۳

فرق بازی بچه‌های الان با قبلا

ویدیو گیم روی خلاقیت بچه‌ها تاثیر مثبت میذاره موافقی؟

بچه‌ها با بزرگترها بازی کنن برای طرفین خوبه؟