آزمون اسپیکینگ

با سلام من امروز ساعت ٩اسپيكينگ در مركز ايرسافام امتحان دادم
پارت اول در مورد محل زندگي و
توصيفش
/اينكه شما چقدر لبخند ميزنين و در مورد اينكه بقيه هم لبخند مصنوعي ميزنن يا حقيقي چه نظري دارين
آيا شما عطر ميزنين چه برندي از عطر رو دوست دارين تا چه مبلغي براي عطر هزينه ميكنين
پارت دوم:آخرين باري كه از اينترنت براي حل مشكل استفاده كردي كِي بوده و اينترنت چه جوري كمكت كرده
پارت سوم:به نظرت اينترنت مفيده
آيا اينترنت بايد محدود باشه
اينترنت چه جوري در يادگيري كمك ميكنه
با تشكر و آرزوي موفقيت براي همه