آزمون اسپیکینگ من

پارت وان

خونه زندگي ميكني يا اپارتمان؟
رووم مورد علاقه ت دوست داري چطور باشه؟
فكر ميكنير اينده بتوني توي house زندگي كني؟

با نقشه كار ميكني؟
انلاين يا كاغذي؟
كدوم بهتره و ترجيح ميدي؟
معلم راهنمايي ت رو يادت مياد؟

پارت دوم
اولين گوشي كه خريدي كي بود؟ چي كه تهيه ش كردي؟
چه تاثير روي زندگي ت داشت؟

پارت سوم
توي چه سني به بچه ها گوشي بايد بديم؟
توي جامعه نوجوان ها بيشتر گوشي دارن يا افراد مسن؟
ايا گوشي عوارض منفي هم داره؟
چرا استفاده از app ها زياد داره ميشه؟ به چكار ميان؟