آزمون اسپيكينگ روز ٢٢ آوريل

آزمون اسپيكينگ روز ٢٢ آوريل در سنتر دين و دانش با آقاي ايرواني:

👈پارت١:
توي خونه زندگي ميكني يا آپارتمان و چرا؟ آيا برنامه اي براي جابجايي به منزل ديگه اي رو داري؟
بارون رو دوست داري يا نه؟
توي شهر شما چه قدر بارون مياد؟آيا شده تا به حال به خاطر بارون برنامه ات رو تغيير بدي؟دوست داري جايي كه خيلي خشكه يا خيلي مرطوبه زندگي كني؟
آيا وقتي بچه بودي معلم مورد علاقه داشتي،آيا بچه بودي دوست داشتي معلم بشي؟

👈پارت٢: يك بازيگر كمدي (comic actor)مشهور توي كشورت رو بگو. از كجا ميشناسيش و چرا بين مردم مشهوره؟ چه جور آدميه؟

👈پارت٣: آيا به نظرت درسته كه بعضي از بازيگرا زياد پول در بيارن؟
آيا سرگرمي هايي كه بچه ها امروز دارن با گذشته فرق داره و چرا؟
آيا اين سرگرمي ها بايد آموزنده باشه؟