آزمون آیلتس

سلام ما امروز صبح آزمون دادیم
حق با اون دوستی بود که گفته بود لیسنینگ اخیرا سخت شده
با اکثرا بچه ها بعد آزمون صحبت کردیم لیسنینگ رو همه گفتن سخت بود
گویش و لهجه پارت ۲ واقعا سخت و گنگ بود
سکشن ۴ هم برخلاف تمام کتابای کمبریج آخری، یه تیکه نبود و بعد از ۶ تا سوال اولش رفت یه جدول
بخش ۱ و ۳ اوکی و مثل کمبریجا بود
بخش ۲ واقعا شوکینگ بود

 

ریدینگ ها در حد کمبریجا بود و ریدینگ اولی تو جزوه استاد بود در مورد امبر و امبرگیس
دومی در مورد مهاجرت پرندگان بود
سومی در مورد پیدایش سیاره ها بود که متنش سخت بود ولی سوالاش سخت نبود

 

رایتینگ تسک ۱ یه تیبل در مورد مصرف آب ۶ تا کشور در بخش های خانگی و صنعتی و کشاورزی بود که سخت نبود زیاد

تسک ۲ در مورد تاثیر آموزش زندانیان وقتی تو زندانن در اینکه نرخ جرم بیاد پایین