آزمون آیلتس اسپیکینگ

سلام. منم امروز صبح آیلتس تهران مصاحبه داشتم. اگزمینر خانم بهنوش قاسمی بود.
پارت یک:
کجا زندگی میکنی؟
از کسی چیزی قرض گرفتی؟
دوست داری چیزی به کسی قرض بدی؟
کسی تا حالا ازت پول قرض گرفته؟
و از این قبسل سوالا
پارت دو:
کسی رو توضیح بده که تو رو برای موفقیت در کاری تشویق کرده.
چه کسی بود؟
چه کاری بود؟
در موردش چه احساسی داری؟
پارت سه:
چه چیزایی بچه ها رو بیشتر تشویق میکنه؟
نقش خانواده ها بیشتره یا معلما؟
آیا در کشور شما خانواده ها برای بچه ها هدف تعیین میکنن؟
آیا پول مهمترین فاکتور برای سخت کار کردنه؟
چه چیزای دیگه ای فاکتوری برای تشویق به کار کردنه؟

لازم به ذکر است، رفتار اگزمینر خیلی خوب و مهربان بود. همیشه با لبخند نگاه میکردن و صحبت منو قطع نکردن زیاد.