رایتینگ آیلتس
Task 2

ایده و لغت برای رایتینگ آیلتس

جزوه ایده و لغت برای رایتینگ آیلتس توسط یکی زبان آموزان محترم براساس رایتینگ های موجود در این سایت تهیه شده تا کمکی برای زبان آموزان باشد. نمونه رایتینگ هایی که در سایت قرار گرفته شده است از آزمون های برگزار شده آیلتس در دوره های قبلی می باشد. با تشکر از آقای Chakad Yazdani برای تهیه این جزوه. لینک دانلود جزوه توضیحات نویسنده این داکیومنت: This document is provided to supply IELTS learners with some ideas, collocation, and vocabulary

بیشتر»
Task 2

Essay Model Answer

Homeschooling belongs to the past and is unacceptable in the modern society. To what extent do you agree or disagree with this statement? SAMPLE ANSWER Everything has two sides and homeschooling is not an exception. In the past, it seemed like the most natural way of educating children, but today, many people criticize it. We must acknowledge that parents know their children best. That gives them a good chance of knowing how to make their children understand certain concepts. Using the

بیشتر»
Task 2

Brainstorming: Homeschooling

Homeschooling belongs to the past and is unacceptable in the modern society. To what extent do you agree or disagree with this statement? For  Parents know their children best Learning is more enjoyable at home Children feel safe Against Not specific approach e.g. associative learning Not every parent is capable Parents could forget materials

بیشتر»
Task 2

Essay structure: Discuss both views and give your opinion

Differences between countries become less evident each year. Nowadays, all over the world people share the same fashions, advertising, brands, eating habits and TV channels. Do the disadvantages of this trend outweigh the advantages? 1. Introduction: It is true that many aspects of culture are becoming increasingly similar throughout the world. Although this trend has some benefits, I would argue that there are more drawbacks. 2. (view 1): On the one hand, the globalisation of fashion, brands, eating habits and other areas of culture has

بیشتر»
Task 2

Essay structure: Discuss both views and give your opinion

Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views and give your opinion. 1. Introduction: When they finish school, teenagers face the dilemma of whether to get a job or continue their education. While there are some benefits to getting a job straight after school, I would argue that it is better to go to college or university. 2. (benefits

بیشتر»
آزمون آیلتس
Task 2

“Writing task 2 Conclusion:almost balanced with “while

Some people think that strict punishments for driving offences are the key to reducing traffic accidents. Others, however, believe that other measures would be more effective in improving road safety. Discuss both these views and give your own opinion. While I accept ( … argument A), I favor (… argument B) Conclusion: In conclusion, while punishments can help to prevent bad driving, I believe that other road safety measures should also be introduced. (21 words)

بیشتر»
آزمون آیلتس
Task 2

“Writing task 2 Introduction:almost balanced with “while

Early technological developments helped ordinary people and changed their lives more than recent developments. To what extent do you agree or disagree? While I accept ( … argument A), I favor (… argument B) Introduction: Technological progress has taken place throughout the course of human history. While early technologies certainly changed the lives of normal people, I believe that recent breakthroughs have had an even greater impact. (32 words)

بیشتر»
آزمون آیلتس
Task 2

Writing task 2 Introduction and conclusion

These days more fathers stay at home and take care of their children while mothers go out to work.  What could be the reasons for this? Do you think it is a positive or a negative development? Introduction: It is true that men are increasingly likely to take on the role of househusband, while more women than ever are the breadwinners in their families. There could be several reasons for this, and I consider it to be a very positive trend. (43 words) Conclusion: In

بیشتر»
آزمون آیلتس
Task 2

Writing task 2 Introduction and conclusion

Many people prefer to watch foreign films rather than locally produced films. Why could this be? Should governments give more financial support to local film industries? Introduction: It is true that foreign films are more popular in many countries than domestically produced films. There could be several reasons why this is the case, and I believe that governments should promote local film- making by subsidising the industry. (40 words) Conclusion: In conclusion, I believe that increased financial support could help to raise the quality

بیشتر»
آزمون آیلتس
Task 2

Writing task 2 Introduction and conclusion

In some countries the average weight of people is increasing and their levels of health and fitness are decreasing. What do you think are the causes of these problems and what measures could be taken to solve them? Introduction: Nowadays, obesity has become one of the outstanding problems in some countries especially in developed and developing ones in addition to the fact that the majority of people do not have healthy body. (33 words) Conclusion: To put in the nutshell, I personally believe that the

بیشتر»
آزمون آیلتس
Task 2

Writing task 2 Introduction and conclusion

Some people think that strict punishments for driving offences are the key to reducing traffic accidents. Others, however, believe that other measures would be more effective in improving road safety. Discuss both these views and give your own opinion. Introduction: People have differing views with regard to the question of how to make our roads safer. In my view, both punishments and a range of other measures can be used together to promote better driving habits. (42 words) Conclusion: In conclusion, while punishments can help

بیشتر»
آزمون آیلتس
Task 2

Writing task 2 Introduction and conclusion

The older generations tend to have very traditional ideas about how people should live, think and behave. However, some people believe that these ideas are not helpful in preparing younger generations for modern life. To what extent do you agree or disagree with this view? Introduction: It is true that many older people believe in traditional values that often seem incompatible with the needs of younger people. While I agree that some traditional ideas are outdated, I believe that others are still useful and should not

بیشتر»