ایده و لغت برای رایتینگ آیلتس

نوشته شده در

جزوه ایده و لغت برای رایتینگ آیلتس توسط یکی زبان آموزان محترم براساس رایتینگ های موجود در این سایت تهیه شده تا کمکی برای زبان آموزان باشد. نمونه رایتینگ هایی که در سایت قرار گرفته شده است از آزمون های برگزار شده آیلتس در دوره های قبلی می باشد.

با تشکر از آقای Chakad Yazdani برای تهیه این جزوه.

لینک دانلود جزوه

توضیحات نویسنده این داکیومنت:

This document is provided to supply IELTS learners with some ideas, collocation, and vocabulary about the titles that have been featured in IELTS exams. The titles are extracted from “MODABERI.COM” and the ideas and collocations are mainly brought from the sample texts in there.

Every main title has some number of subjects. For these subjects, are possibly written some vocabs and collocations that can be used specifically for that particular subject – along with some other vocabs that have general use and are extracted from the sample text too – and some ideas.

There has been no particular format used for writing ideas. Some of them are just phrases, some are words, and some are complete sentences. Note that you will have to read the corresponding IELTS questions based on which the subjects are provided in “MODABERI.COM” to understand all the ideas. You will find them easily.

The vocabs that are brought here are not necessarily the ones you don’t know, have not heard or are not familiar with. There are the ones that might not come to your mind easily when you are trying to write an essay. Also, not all the hard vocabs that showed up in the sample texts are brought here. Just the ones that I thought might help the most.

Obviously, this is not a complete document for IELTS writing purposes but it sure can help especially if your exam date is approaching. Make sure to hand it to everyone you think it might help.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *