نمره آزمون

منم 8 تیر آزمون داشتم
نتایج آزمون آیلتس شما:
Listening 7.5
Writing 6
Reading 8
Speaking 6.5
Overall 7
این پیامک فاقد ارزش قانونی و رسمی است .
(آیلتس عصر دین و دانش)
تشکر از استاد مدبری عزیز و تمام دوستانی که اطلاعات و تجربیاتشون رو در اختیار قرار دادن